Loading...

Ikke bekymre deg,

vi venter med deg...

Vi er ikke meglere

PERSONVERNERKLÆRING

GJELDENDE REGLER OM PERSONVERN OG DATABESKYTTELSE

NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L. er klar over viktigheten av å garantere at brukerens rett til personvern og databeskyttelse er i samsvar med bestemmelsene i Europaparlamentet og Den europeiske unions råd (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike opplysninger (GDPR), samt i samsvar med nasjonal lovgivning som gjelder med hensyn til databeskyttelse. Nedenfor finner du viktig informasjon om behandling av personopplysninger på dette nettstedet.

HVEM SOM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN

FORMÅL MED BEHANDLING AV INFORMASJON OG TYPE INFORMASJON SOM SAMLES INN

Avhengig av skjemaet som brukeren fullfører i hvert tilfelle, kan informasjonen behandles med følgende formål:

RIKTIGHETEN TIL INFORMASJONEN DET BIDRAS MED

All informasjonen som brukeren gir må være sann og nøyaktig. For disse formål garanterer interessert part ektheten av all informasjon som er gitt ved å fylle ut skjemaene. Under alle omstendigheter er brukeren eneansvarlig for de feilaktige eller unøyaktige utsagnene som er gjort, og skader forårsaket for NEW CARS, eller tredjeparter, for den oppgitte informasjonen.

MÅL FOR INTERNASJONAL DATA OG OVERFØRINGER

Vi informerer brukeren om at behandlingen av informasjonen samlet inn via dette nettstedet ikke innebærer en internasjonal overføring av informasjonen. Vi informerer også brukeren om at ingen informasjon samlet inn via dette nettstedet vil overføres.

GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV INFORMASJON

Grunnlaget som legitimerer behandling av data, er brukerens eget samtykke og aksept i hver av delene der personlig informasjon samles inn. Brukeren har rett til å trekke tilbake slikt samtykke når som helst, uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekningen.

OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

UTØVE RETTIGHETER

Brukeren har rett til å få tilgang til personopplysningene sine, samt å be om utbedring av unøyaktig informasjon, eller, om nødvendig, be om sletting av den, blant annet fordi informasjonen ikke lenger er nødvendige for de formålene som den ble samlet inn for. Brukeren kan kreve at behandlingen av informasjonen begrenses. I så fall vil vi bare beholde informasjonen for utøvelse eller forsvar av krav. Under visse omstendigheter og av grunner knyttet til deres spesielle situasjon, kan brukeren motsette seg behandling av informasjonen. I så fall vil NEW CARS slutte å behandle dataene, unntatt av legitime grunner, eller ved utøvelse eller forsvar av mulige krav. Til slutt informerer vi deg om din portabilitet som er oppgitt i GDPR, slik at informasjonen din kan gis til den ansvarlige for behandlingen som brukeren oppgir.

For å benytte seg av disse rettighetene, kan brukeren velge en av de følgende måtene:

I tilfeller der databehandlingsrettighetene under databehandlingen til NEW er brutt, særlig når den interesserte part ikke har fått utøvd rettighetene sine på en tilfredsstillende måte, kan brukeren levere inn en klage til det kompetente datatilsynet.

INFORMASJON OM SIKKERHET

NEW CARS bruker de samme teknologiene som er standard i bransjen til å beskytte dine data og din personinformasjon. Nettstedet vårt er lagret på sikre servere som er beskyttet mot de vanligste typene angrep. Vi minner deg imidlertid på at ingen teknologi er 100 % feilfri, og det er derfor også viktig at du gjør det du kan for å opprettholde sikkerhetsnivået for din informasjon.

NEW CARS har innlemmet alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene og unngå endring, tap, behandling eller uautorisert tilgang av dem. Marbesol har også tatt hensyn til teknologiens tilstand, arten av dataene som er lagret, og risikoen de blir utsatt for.

ENDRINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

NEW CARS forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen for å tilpasse den til ny lovgivning eller rettspraksis, samt industripraksis. I disse tilfellene vil NEW CARS på denne siden kunngjøre endringene som ble innført med rimelig forventning om implementeringn.

Dato for siste oppdatering: 25. mai 2018.
Volver arriba
Marbesol
Marbesol tilbyr den beste leiebilen på Malaga flyplass og i Marbella for turister og innbyggere på Costa del Sol.
Avenida del Comandante García Morato 28, Málaga, Málaga - 29004, España.
952 234 916
952 234 915
rentacar@marbesol.com

Malaga informasjon | Retningslinjer om informasjonskapsler | Juridisk advarsel | Jobb hos oss | FAQ | Blog
© 2019 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916
We use third-party cookies not necessary for navigation with analytical purposes and statistics. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can change the configuration or obtain more information by consulting our Cookies policy