Bezig met laden...

Maak je geen zorgen

we wachten met je...

Wij zijn geen makelaars

PRIVACYBELEID

TOEPASSELIJKE REGELGEVING BETREFFENDE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L. is zich bewust van het belang van de waarborging van het recht op bescherming van privacy en gegevens van gebruikers en in deze zin, conform de bepalingen in Richtlijn (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG), en conform de landelijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, vindt u hieronder een aantal punten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

IDENTIFICATIE VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING EN AARD VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Afhankelijk van welk formulier de gebruiker in ieder geval invult, kunnen de gegevens met het volgende doel worden verwerkt:

WAARACHTIGHEID VAN DE VERSCHAFTE INFORMATIE

Alle informatie die wordt verschaft door de gebruiker dient waarheidsgetrouw en nauwkeurig te zijn. Ten behoeve hiervan garandeert de geïnteresseerde de authenticiteit van alle verschafte gegevens ten gevolge van het invullen van de desbetreffende formulieren. Uitsluitend de gebruiker is in alle gevallen verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige verklaringen en de schade aan NEW CARS of derden ten gevolge van de verschafte informatie.

DOELEINDEN VAN INTERNATIONALE GEGEVENS EN OVERDRACHT

Wij informeren de gebruiker dat de behandeling van de verzamelde informatie via deze website geen internationale overdracht van gegevens inhoudt. Wij informeren u tevens dat de informatie die via deze website wordt verzameld, niet wordt overgedragen.

WETTELIJKE GRONDEN VOOR BEHANDELING VAN GEGEVENS

De wettelijke grond van de verwerking van de gegevens is de toestemming van de gebruiker zelf en de toestemming die wordt verleend in elk van de gedeelten waar persoonsgegevens worden verzameld. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder dat hierdoor de wettelijkheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking wordt beïnvloed.

OPSLAG VAN GEGEVENS

UITOEFENING VAN RECHTEN

De gebruiker heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals op het verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of indien van toepassing, op het verzoek tot verwijdering van de gegevens wanneer de gegevens onder andere niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. De gebruiker kan verzoeken om de verwerking van zijn gegevens te beperken, in dit geval bewaart NEW CARS de gegevens uitsluitend voor de uitoefening van een recht of in verweer tegen vorderingen. Onder bepaalde omstandigheden en om redenen met betrekking tot zijn persoonlijke situatie, kan de gebruiker bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens. In dit geval zal NEW CARS de gegevens niet meer verwerken, behalve voor wettelijke doeleinden, of voor de uitoefening van een recht of in verweer tegen vorderingen. Tot slot informeren wij u over uw recht op overdraagbaarheid conform de AVG opdat uw gegevens kunnen worden verschaft aan de door de gebruiker aangewezen verantwoordelijke voor de behandeling.

De gebruiker kan deze rechten op de volgende manier uitoefenen:

In gevallen waar er wordt geacht dat er inbreuk is gemaakt op de gegevensbeschermingsrechten van de geïnteresseerde tijdens de verwerking van gegevens door NEW CARS, met name wanneer deze zijn rechten niet naar tevredenheid heeft kunnen uitoefenen, kan de gebruiker een klacht indienen bij de betreffende gegevensbeschermingsautoriteiten.

VEILIGHEID VAN INFORMATIE

NEW CARS maakt gebruikt van technologie die geschikt is voor de huidige stand om uw (persoons)gegevens te beschermen, onze website wordt gehost op servers die zijn beveiligd tegen de meest voorkomende typen aanvallen. Wij herinneren u er echter aan dat geen enkele technologie onschendbaar is en dat u dient te beschikken over middelen om het veiligheidsniveau van uw gegevens te handhaven.

NEW CARS heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen ter garantie van de veiligheid van persoonsgegevens en ter voorkoming van de wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan deze zijn blootgesteld.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

NEW CARS behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan praktijken in de sector. In deze gevallen kondigt NEW CARS de wijzigingen die worden aangebracht tijdig aan op deze pagina.

Datum laatste update: 25 mei 2018.
Volver arriba
Marbesol
Marbesol biedt de beste autoverhuurservice op de luchthaven van Malaga en in Marbella voor toeristen en inwoners van de Costa del Sol.
Avenida del Comandante García Morato 28, Málaga, Málaga - 29004, España.
952 234 916
952 234 915
rentacar@marbesol.com

Informatie over Malaga | Cookiebeleid | Juridische vermelding | Vacatures | FAQ | Blog
© 2019 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916
We use third-party cookies not necessary for navigation with analytical purposes and statistics. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can change the configuration or obtain more information by consulting our Cookies policy