Ładowanie...

Nie martw się,

czekamy z tobą...

Nie jesteśmy pośrednikami

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Spółka NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L. jest świadoma tego, jak ważne jest zagwarantowanie prawa do prywatności i ochrony danych Użytkowników. W związku z tym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami w sprawie ochrony danych, poniżej zamieszczone informacje wyjaśniają kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I CHARAKTER ZEBRANYCH DANYCH

W zależności od formularza wypełnionego przez Użytkownika podane przez niego dane mogą być przetwarzane do wskazanych poniżej celów.

PRAWDZIWOŚĆ PRZEKAZANYCH DANYCH

Wszystkie informacje podane przez Użytkownika muszą być prawdziwe i dokładne. W tym celu, wysyłając poszczególne formularze, Użytkownik poświadcza prawdziwość przekazanych w nich danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie fałszywych lub niedokładnych informacji oraz za szkody tym spowodowane na rzecz spółki NEW CARS lub stron trzecich.

ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Informujemy Użytkowników, że przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej nie wiąże się z przekazywaniem danych do państw trzecich. Informujemy również, że dane zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej nie są przekazywane stronom trzecim.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona przez Użytkownika na poszczególnych sekcjach strony, poprzez które zbierane są dane osobowe. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w każdej chwili, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem procesu przetwarzania, który miał miejsce przed wycofaniem zgody.

ZACHOWANIE DANYCH

KORZYSTANIE Z PRAW

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do zażądania sprostowania niedokładnych danych, a także, w stosownych przypadkach, zażądania ich usunięcia, gdy, między innymi, zebrane dane nie są już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku spółka NEW CARS zachowa te dane jedynie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W pewnych okolicznościach i z powodów dotyczących konkretnej sytuacji Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku spółka NEW CARS zaprzestanie ich przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdzie dalsze przetwarzanie jest uzasadnione prawnie oraz w celu dochodzenia i obrony roszczeń. Ponadto informujemy o prawie do przenoszalności danych, jakie zapewnia ustawa RODO. Umożliwia to przekazanie danych osobowych administratorowi danych wskazanemu przez Użytkownika.

Z powyższych praw Użytkownik może skorzystać na jeden z następujących sposobów:

W przypadku gdy zajdzie podejrzenie, że w trakcie przetwarzania danych przez spółkę NEW CARS naruszone zostało prawo o ochronie danych, w szczególności w przypadku niezrealizowania przysługujących praw, Użytkownik może przekazać skargę do właściwego organu nadzorczego.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Spółka NEW CARS stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne, aby chronić dane osobowe Użytkowników. Nasza strona internetowa jest hostowana na bezpiecznych serwerach, które są chronione przed najpopularniejszymi rodzajami ataków. Należy przy tym zaznaczyć, że nie istnieje żadna technologia w pełni odporna na ataki, dlatego Użytkownik powinien zadbać o bezpieczeństwo informacji także po swojej stronie.

Spółka NEW CARS wdrożyła środki techniczne i organizacyjne, które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych i chronią je przed nieautoryzowaną modyfikacją, utratą, przetwarzaniem lub dostępem, na tyle, na ile pozwala na to aktualna technologia, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na jakie są one narażone.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Spółka NEW CARS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności, aby dostosować ją do zmian w obowiązującym prawie oraz praktyk branżowych. W takich przypadkach spółka NEW CARS poinformuje o zmianach na niniejszej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wprowadzeniem.

Data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2018 roku
Volver arriba
Marbesol
Marbesol oferuje najlepszą usługę wynajmu samochodów na lotnisku w Maladze oraz w Marbelli dla turystów i mieszkańców Costa del Sol.
Avenida del Comandante García Morato 28, Málaga, Málaga - 29004, España.
952 234 916
952 234 915
rentacar@marbesol.com

Informacje o Maladze | Polityka cookies | Informacje prawne | Pracuj z nami | FAQ | Blog
© 2019 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916
We use third-party cookies not necessary for navigation with analytical purposes and statistics. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can change the configuration or obtain more information by consulting our Cookies policy