Laddar...

Oroa dig inte,

vi väntar med dig...

Vi är inte mäklare

INTEGRITETSPOLICY

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER GÄLLANDE SEKRETESS OCH DATASKYDD

NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L. är medvetna om vikten av att garantera Användares rätt till sekretess och dataskydd i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets förordning (EU) 2016/679 och EU-rådet 27 April 2016 gällande skydd av fysiska personer avseende hantering av personlig information och fri rörlighet för sådan information (GDPR), samt i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning gällande dataskydd. Nedan rapporteras punkter rörande hanteringen av personlig information via den här webbplatsen.

IDENTIFIERING AV DEN ANSVARIGE FÖR HANTERINGEN

SYFTET MED HANTERING AV INFORMATION OCH NATUREN HOS DE DATA SOM SAMLAS IN

Beroende på vilket formulär Kunden fyller i kan data hanteras i följande syften:

SANNINGSENLIGHET I DEN INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS

All information som Användaren tillhandahåller måste vara sanningsenlig och korrekt. I dessa syften garanterar den berörda parten att alla tillhandahållna data är autentiserade som ett resultat av ifyllandet av formulären. Under alla omständigheter är Användaren fullt ansvarig för eventuella felaktiga eller falska påståenden och de skador detta kan åsamka NEW CARS, eller tredje part, i den tillhandahållna informationen.

MÅL FÖR INTERNATIONELLA DATA OCH ÖVERFÖRINGAR

Vi informerar Användaren om att hanteringen av de data som samlas in via denna webbplats inte medför någon internationell överföring av data. Vi informerar också om att inga av de data som samlas in via denna webbplats överförs.

GRUND SOM LEGITIMERAR HANTERING AV DATA

Den grund som legitimerar hanteringen av data är Användarens eget medgivande och acceptans i var och en av delarna där personlig information samlas in. Användaren har rätt att när som helst dra tillbaka detta medgivande utan att det påverkar lagligheten hos behandlingen baserat på medgivandet före dess tillbakadragande.

BEVARANDE AV DATA

UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER

Användaren har rätt till åtkomst till sina data, samt kräva korrigering av felaktiga data eller, när så är tillämpligt, begära att den tas bort då dessa data exempelvis inte längre behövs för det syfte de ursprungligen inhämtades. Användaren kan begära begränsad hantering av sina data och i sådana fall kommer NEW CARS endast att behålla dem för försvar i händelse av anspråk. Under vissa omständigheter och av orsaker kopplade till dennes specifika situation kan Användaren motsätta sig hantering av sina data. I sådana fall kommer NEW CARS upphöra med hanteringen av dessa data, utom av legitima skäl, eller för att genomföra eller försvara sig vid eventuella anspråk. Slutligen informerar vi dig om portabilitetsrätten i enlighet med GDPR så att dina data kan överföras till den hanteringsansvarige som Användaren ber oss om.

Användaren kan göra något av följande för att utöva sina rättigheter:

I fall där det anses att dataskyddsrättigheterna för en berörd part har överträtts under hanteringen av data av NEW CARS, speciellt när de inte på ett tillfredsställande sätt fått utöva sina rättigheter, kan Du som Användare göra en anmälan till gällande kontrollmyndighet för dataskydd.

INFORMATIONSSÄKERHET

NEW CARS använder lämplig modern teknologi för att skydda dina data och personliga information och således lagras vår webbplats på säkra servrar som skyddas mot de vanligaste former av attacker. Vi vill dock påminna dig att det finns ingen helt osårbar teknologi och därför måste du använda de medel som finns tillgängliga för dig för att hålla dina data säkra.

NEW CARS har vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera säkerheten för personuppgifter och undvika att de ändras, går förlorade, hanteras eller kan kommas åt av obehöriga, och ta hänsyn till den tekniska utrustningens skick, vilken typ av data som lagras och vilka risker de utsätts för.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

NEW CARS förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy för att anpassa den till nya bestämmelser eller lagar, samt branschpraxis. I sådana fall kommer NEW CARS att meddela de ändringar som gjorts på den här sidan och när de rimligen kan förväntas implementeras.

Datum för senaste uppdatering: 25 maj 2018.
Volver arriba
Marbesol
Marbesol erbjuder den bästa biluthyrningen på Málaga flygplats och i Marbella för turister och invånare på Costa del Sol.
Avenida del Comandante García Morato 28, Málaga, Málaga - 29004, España.
952 234 916
952 234 915
rentacar@marbesol.com

Malaga information | Cookiepolicy | Juridisk varning | Arbeta hos oss | FAQ | Blog
© 2019 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916
We use third-party cookies not necessary for navigation with analytical purposes and statistics. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can change the configuration or obtain more information by consulting our Cookies policy