Ładowanie...

Nie martw się,

czekamy z tobą...

Nie jesteśmy pośrednikami

Regulamin wynajmu samochodów

WARUNKI UMOWY WYNAJMU

Opcje rezerwacji

Pakiet Podstawowy
Pakiet All-Inclusive
Brak limitu kilometrów*

- 'All Inclusive' Option (Pack Marbesol) or Basic Option: unlimited mileage is included.
*If you are going to do more than 2000Km during your booking you will have to come to our office to change your car. If not, we will charge 2€ per kilometer exceeded.

Ubezpieczenie od uszkodzenia (CDW)

Included in all options for both, passenger and theft insurances. By no means, the damage coverage (CDW) include damages to the bodywork, tires, rims, wheel covers, vehicle interior, interior and exterior mirrors, windows, lock, underseals, clutch, motor, sump, catalyzer and radiator. Neither does it include the cost of battery charging, loss of keys, towing of vehicle, taxi travel after accident, and error as regards the fuel type, nor repository for substitute vehicle or compensation for stoppage days till repair. To get the whole coverage, the subscription to the Full Insurance is required.

Pomoc drogowa
Road Assistance Service is free for the following options: All Inclusive. For the Basic Option the amount depends of the travel distance of the tow truck according to the following table:

CRANE RATE (calculate return tryp):

KM 0-25 25-50 50-100 100-150 150-250 More than 250
Amount (€) 80 110> 180 240 370 40€ start + 1,3/km
Ubezpieczenie od kradzieży

With the All Inclusive option the theft of the vehicle will be covered when the client present, within 24 hours, a file report from the police and the vehicle's key. With the Basic option, the maximum amount of the excess will be charged.

Brak depozytu*

Without deposit into the All Inclusive Option. Compulsory Excess from 1000 up to 1800 euros if you did not subscribe to Full Insurance.
*Compulsory Excess of 3000 euros for Group W1.

Pełne ubezpieczenie

Cover the damages on wheels, windows, clutch, underseals, battery, bodywork, towing, error over the fuel type, and loss of keys.

This has a cost of: 19 euros per day (minimum of 57 euros and maximum of 247 euros per rental) for the groups A, B, C, C1, C2 y C3

21 euros per day (minimum of 63 euros and maximum of 273 euros per rental) for the groups E, E1, E3, F, F2, F3, G, G1, H, I, I1, K, K1, L1, N, O, O1, O3, P, P1, P2, P3, P4, P5, R1, R2, U, Z, Z1

25 euros per day (minimum of 75 euros and maximum of 390 euros per rental) for the groups F4, L, R, R3, R4, S, S1, S2, T, T1, T2, T3, T4, W

Opcja paliwa pełny-pełny

Get and return the car with full fuel with the Options: All Inclusive. For the Basic Option the fuel policy is Full/Empty, by preparing the tank and recharging 40€ for management and logistic expenses. Fuel Prices

Dodatkowy kierowca

Extra driver included into the Medium and All Inclusive Options. The Basic Option cost 6 € per day. (min. 12 €, max. 72 €)*

Ubezpieczenie podróżne na teren Gibraltaru i Portugalii

With the All Inclusive Option you will be able to travel freely to Gibraltar or Portugal. For the remaining options, you must subscribe to a supplementary insurance of 8 euros/day (minimum of 24 euros and maximum of 90 euros per contract).

Ekspresowa obsługa

The fastest way to travel by car avoiding traffic jam and queues. It is included into the All Inclusive Option.

Darmowa nawigacja

Free GPS if you chose our All Inclusive Option. The rest of the Options have a cost of 5€ per day. Subject to availability. Deposit 50€

50% zniżki na fotelik dziecięcy i siedzenie podwyższające

50% discount over Baby Car Seat and Boosters, only into the All Inclusive Option.

OGRANICZENIA WIEKOWE I ZEZWOLENIE KIEROWCY

DOKUMENTY DO OKAZANIA PRZY ODBIORZE POJAZDU I WYMOGI WIEKOWE

W CENĘ WLICZONE SĄ:

W CENĘ NIE SĄ WLICZONE:

W przypadku gdy dojdzie do wypadku lub uszkodzenia pojazdu, Klient ma obowiązek wypełnić oświadczenie o wypadku/uszkodzeniu i przedłożyć je w naszym biurze. Ponadto w przypadku kradzieży pojazdu Klient ma obowiązek zgłosić ten fakt na policję i przedłożyć potwierdzenie złożenia zawiadomienia w naszym biurze. Marbesol nie ponosi odpowiedzialności za żadne opłaty dodatkowe naliczone przez bank klienta. Aby zmniejszyć kwotę depozytu lub całkowicie go wyeliminować, oferujemy możliwość wykupienia pełnego ubezpieczenia.

W przypadku każdego zgłoszenia wypadku lub szkody Marbesol naliczy dodatkową opłatę w wysokości 50 euro (obejmuje VAT) za obsługę formalności związanych z wypadkiem. Jeśli firma ubezpieczeniowa uzna, że Klient nie ponosi winy za wypadek, kwota 50 euro (obejmuje VAT) zostanie zwrócona.

(**) Wymagany depozyt zależy od wybranego ubezpieczenia:

PRZEDMIOT UMOWY

Wynajem pojazdu nie oznacza wynajmu jednego konkretnego samochodu, lecz odnosi się do wynajmu samochodu z grupy pojazdów o podobnej charakterystyce technicznej i poziomie komfortu.

Klient potwierdza otrzymanie pojazdu zgodnie z jego opisem w umowie, czystego i sprawnego, ze wskazanymi uszkodzeniami, poziomem paliwa i dodatkowym wyposażeniem. W przypadku braku zastrzeżeń pojazd jest uznany za nadający się do użytku.

OKRES UMOWY

Okres Umowy wynajmu wskazany jest na pierwszej stronie umowy wraz z datą i godziną zwrotu pojazdu.

Dzień wynajmu to okres 24 godzin liczony od chwili przekazania pojazdu. W dniu zdawania pojazdu będziemy oczekiwać na jego zwrot przez maksymalnie 120 minut po upływie ustalonej godziny zwrotu.

Maksymalny okres Umowy wynajmu to 89 dni.

W przypadku rozwiązania Umowy wynajmu przez Klienta przed datą wskazaną w Umowie wynajmu nie przewiduje się żadnej rekompensaty ani zwrotu kosztów za wcześniejszy zwrot pojazdu.

Ponadto jeśli Marbesol jednostronnie rozwiąże Umowę wynajmu przed datą wskazaną w Umowie wynajmu z powodów niezwiązanych z Klientem i formalnie zażąda zwrotu pojazdu i pojazd zostanie zwrócony, to Klientowi przysługuje prawo do rekompensaty ze strony firmy Marbesol w wysokości odpowiadającej dwukrotności kwoty zapłaconej za pozostałe dni wynajmu w ramach Umowy wynajmu.

ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU

Klient zobowiązuje się utrzymać pojazd w dobrym stanie, a w szczególności, bez uszczerbku dla zobowiązań określonych w innych klauzulach Umowy wynajmu, obowiązują go zasady wymienione poniżej:

Klient jest bezpośrednio odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone pojazdowi lub stronom trzecim w przypadku niewłaściwego korzystania z pojazdu.

Za niewłaściwe korzystanie z pojazdu rozumie się zdarzenia, które naruszają warunki Umowy wynajmu. W takim przypadku Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia pojazdu oraz szkody wyrządzone firmie Marbesol.

ZWROT POJAZDU

Pojazd należy zwrócić w oddziale firmy w dniu i o godzinie wskazanych w Umowie wynajmu. Klient ma obowiązek zwrócić pojazd w takim samym stanie, w jakim go otrzymał, wraz ze wszystkimi dokumentami, wyposażeniem dodatkowym, oponami, narzędziami i akcesoriami.

Klient nie może dokonywać żadnych zmian w charakterystyce technicznej pojazdu, kluczach, wyposażeniu, narzędziach i/lub akcesoriach ani modyfikować pojazdu z zewnątrz i wewnątrz. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian Klient zostanie obciążony kosztami przywrócenia pojazdu do oryginalnego stanu, bez uszczerbku dla szkód wyrządzonych firmie Marbesol w wyniku konieczności odnowienia pojazdu i okresu, przez jaki pozostaje on nieużywalny, a także innych szkód wyrządzonych firmie Marbesol.

Zwrot/późny zwrot pojazdu: jeśli pojazd zostanie zwrócony przez Klienta w innym dniu, godzinie lub miejscu, niż wskazano w Umowie wynajmu, to za każdy dzień zwłoki naliczona zostanie opłata za jeden dzień wynajmu lub jego część zgodnie z aktualną stawką. Po ustalonej godzinie zwrotu pojazdu przysługuje dodatkowy okres 120 minut na zwrócenie pojazdu bez naliczania opłat. Ponadto za każdy dzień zwłoki w zwrocie pojazdu doliczona zostanie kara w wysokości 35 euro.

Jeśli Klient zwróci pojazd lub pozostawi go w innym miejscu, niż wskazano w Umowie wynajmu, to Marbesol może zażądać zwrotu kosztów za przewóz, holowanie, opłaty drogowe, przechowywanie lub dozór pojazdu.

Jeśli Marbesol opóźni się z wręczeniem pojazdu o ponad 120 minut od chwili podpisania Umowy wynajmu, Klient otrzyma rekompensatę w wysokości jednego dnia wynajmu według aktualnej stawki za każdy dzień zwłoki lub proporcjonalną część dnia. Ponadto za każdy dzień zwłoki naliczana jest kara w wysokości 35 euro.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU UMOWY

Jeśli Klient chce przedłużyć okres umowy, musi zrobić to osobiście w jednym z biur firmy Marbesol, aby podpisać nową umowę i uregulować płatności. Przedłużenie okresu umowy zależy od dostępności pojazdów. Przedłużenie okresu Umowy wynajmu nie jest możliwe drogą telefoniczną, e-mailową ani przez wiadomość tekstową.

Jednostronne przedłużenie umowy przez Klienta uznawane jest za nieautoryzowane korzystanie z pojazdu i powoduje przeniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia pojazdu na Klienta, oraz będzie traktowane jako niezwrócenie pojazdu w uzgodnionym czasie.

PROCEDURA ZWROTU POJAZDU I ZASADY DOTYCZĄCE PALIWA

Procedura zwrotu pojazdu obejmuje sprawdzenie, czy pojazd zwracany jest w oryginalnym stanie. W tym celu technicy z firmy Marbesol dokonają inspekcji pojazdu, sprawdzając trzy elementy: stan pojazdu pod kątem wszelkich uszkodzeń, jakie pojazd mógł ponieść przez okres wynajmu, poziom paliwa i kilometraż.

A. Stan pojazdu

Klient ma obowiązek zwrócić pojazd w takim samym stanie, w jakim pojazd otrzymał. Nasi pracownicy dokonają oceny stanu pojazdu i odnotują wszelkie nowe uszkodzenia. Od Klienta wymagane jest zapoznanie się z raportem z inspekcji i podpisanie go.

Jeśli pojazd nie zostanie zwrócony w takim samym stanie, Klient będzie musiał pokryć również koszty za czas niedostępności pojazdu ze względu na odniesione uszkodzenia. Prosimy zapoznać się z sekcją „Zwrot pojazdu”.

B. Paliwo

C. Kilometraż

Jeśli w trakcie wynajmu Klient planuje przejechać więcej niż 2000 km, to wymagane jest przyjście do naszego biura i wymienienie pojazdu. W przeciwnym wypadku za każdy nadmiarowy kilometr naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 2 €.

PŁATNOŚĆ

Pre-autoryzacja to kwota nadwyżki, która zostanie zablokowana na karcie bankowej posiadacza umowy, podana w momencie odbioru pojazdu, w przypadku, gdy opcja "All Inclusive Option" nie zostanie zakontraktowana.

TABELA OPŁAT ZA WYNAJEM

Z OPCJĄ ALL INCLUSIVE
(brak ryzyka wystąpienia szkód)
Opłaty za wynajem do zapłacenia na biurku* (w tym usługi opcjonalne)
BEZ OPCJI ALL INCLUSIVE
(brak ryzyka wystąpienia szkód)
Opłaty za wynajem uiszczane na biurku * (w tym usługi opcjonalne) + zbiornik paliwa + bezzwrotna opłata za obsługę i tankowanie w celu pokrycia kosztów logistyki i zaopatrzenia + blokada przed autoryzacją* (patrz tabela powyżej).
*Jeśli posiadacz kontraktu wybrał płatność online jako sposób płatności, kwota przedpłacona nie jest uwzględniana w opłatach za wynajem, które należy uiścić w kasie. Jeśli zarezerwowałeś stawkę bezzaliczkową (zapłać w dniu przyjazdu), Marbesol pobiera stawkę za wynajem w momencie odbioru samochodu.

Uprzednia autoryzacja w przypadku niezamówienia ochrony ubezpieczeniowej All Inclusive

A, B, C, C1, C2, C3 1000€
E, E1, E3, F, F1, F2, F3, G, G1, H, I, I1, K, K1, L1, N, O, O1, O3, P, P1, P2, P3, P4, P5, R1, R2, U, U1, U2, Z, Z1 1200€
F4, L, R, R3, R4, S, S1, S2, T, T1, T2, T3, T4, W 1800€
Więcej niż 29 dni rezerwacji 2000€

€Klient ponosi odpowiedzialność za poniższe kwestie i w związku z tym jest obciążany przez Marbesol:

Jak można CANCELOWAĆ swoją rezerwację z ONLINE PAYMENT:

UBEZPIECZENIE

Klient oraz każdy upoważniony kierowca objęci są samochodową polisą ubezpieczeniową, której kopia dostępna jest w każdym biurze firmy Marbesol wynajmującym pojazdy. Ubezpieczenie to chroni od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wyrządzone stronom trzecim, wynikające z użytkowania i prowadzenia pojazdu.

Ponadto ubezpieczenie obejmuje również uszkodzenia powstałe w wyniku kolizji, kradzieży, nieumyślnego pożaru lub wandalizmu, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

Ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje uszkodzeń opon, felg, kołpaków, przedziurawień, pęknięć, wnętrza pojazdu, lusterek wewnętrznych i zewnętrznych, szyb, zamków, podwozia, sprzęgła, silnika, skrzyni korbowej, katalizatora i chłodnicy. Nie obejmuje ono również kosztów związanych z ładowaniem akumulatora, wymianą zgubionych kluczyków, holowaniem, jazdą taksówkami po wypadku, napełnieniem baku nieodpowiednim paliwem. Nie obejmuje ono również rekompensaty za czas bez pojazdu do chwili jego naprawy.

Istnieje możliwość ubezpieczenia się od wszystkich lub części wcześniej wymienionych ryzyk poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia w chwili wynajmowania pojazdu, które będzie obowiązywać, tylko jeśli Klient spełni powyższe wymagania.

Klient zgadza się natychmiast poinformować firmę Marbesol o wszelkich wypadkach i uszkodzeniach, jakim uległ wynajęty pojazd, oraz bezzwłocznie przekazać wszelkie listy, wezwania i powiadomienia związane z incydentem oraz w pełni współpracować z firmą Marbesol i firmą ubezpieczeniową w trakcie dochodzenia i obrony roszczeń. Obowiązkiem Klienta jest przedłożenie wypełnionego oświadczenia o wypadku/uszkodzeniu w ciągu maksymalnie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia. Jeśli dojdzie do wypadku, Klient wykona następujące czynności:

W przypadku pożaru, aktów wandalizmu lub zniknięcia pojazdu Klient zgadza się natychmiast powiadomić o tym fakcie firmę Marbesol oraz zgłosić zdarzenie odpowiednim służbom.

ZATWIERDZONE FOTELIKI DZIECIĘCE I SIEDZENIA PODWYŻSZAJĄCE

Klient musi zgłosić firmie Marbesol potrzebę korzystania z obowiązkowych fotelików dziecięcych dla dzieci poniżej trzeciego roku życia lub powyżej trzeciego roku życia, ale mających mniej niż 150 centymetrów wzrostu, w momencie dokonywania płatności za wynajem i przed zainstalowaniem fotelika w pojeździe. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zainstalowanie fotelików dziecięcych w pojeździe. Firma Marbesol nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na osobach lub rzeczach wynikające z niewypełnienia przez Klienta obowiązku korzystania z fotelika dziecięcego lub wynikające z niewłaściwej instalacji lub użytkowania, lub wad fabrycznych fotelika.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Marbesol zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji przed dostawą pojazdu i/lub do wcześniejszego rozwiązania Umowy, ze skutkiem natychmiastowym i bez odszkodowania dla klienta w tym zakresie.

PRZEDMIOTY OSOBISTE

Firma Marbesol nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione z pojazdu oraz pozostawione lub zgubione w pojeździe.

WARUNKI SPECJALNE

Warunki specjalne stanowiące załącznik do Umowy wynajmu muszą zostać zaakceptowane i podpisane przez Klienta.

USTAWODAWSTWO

Umowa wynajmu podlega i została sporządzona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Hiszpanii. Firma Marbesol deklaruje swój zamiar polubownego rozwiązania wszelkich sporów. Jeśli nie będzie to możliwe, wszelkie spory między firmą Marbesol i Klientem będą podlegać jurysdykcji w miejscu, gdzie rozpoczął się wynajem.
Klient może przesłać roszczenia lub skargi na następujący adres: Avenida Garcia Morato, 50, CP 29004, Malaga.

TŁUMACZENIE

Tłumaczenie niniejszego regulaminu służy jedynie celom informacyjnym, a użyte w nim słownictwo nie jest wiążące prawnie. Tylko wersja w języku hiszpańskim jest wiążąca w świetle prawa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami hiszpańskiej ustawy 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klienta zostaną dodane do bazy danych należącej do spółki New Cars Costa del Sol (Marbesol) w celu świadczenia usług związanych z wynajmem i/lub sprzedażą pojazdów. Informujemy również, że firma Marbesol wdrożyła niezbędne techniczne i organizacyjne środki ochrony, które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych i chronią je przed nieautoryzowaną modyfikacją, utratą, przetwarzaniem lub dostępem, na tyle, na ile pozwala na to aktualna technologia, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na jakie są one narażone. Odbywa się to zgodnie z dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia, zatwierdzonym przez dekret wykonawczy o ochronie danych. Dodatkowo prosimy o pozwolenie, aby przesyłać Klientowi informacje drogą pocztową/faksem/e-mailem ma temat produktów i usług oferowanych przez naszą firmę. Prosimy mieć na uwadze, że dane Klienta mogą zostać przekazane (zgodnie z wymogami obowiązującego prawa) organom ścigania i krajowym agencjom bezpieczeństwa, aby zapobiegać przestępstwom i zapewnić bezpieczeństwo kraju. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw należy wysłać list na adres: Avda. García Morato, 50, Building Check Point, 29004 (Malaga), lub wysłać wiadomość e-mail na adres: marbesol@marbesol.com.

CENNIK USZKODZEŃ:

Pakiet Podstawowy
Pakiet All-inclusive
WYPADEK
Holowanie od 80€
Koła/opony od 50€
Podwozie od 800€
Szyby od 55€
Lusterka boczne od 190€
Kołpaki od 30€
Pojazd zastępczy
Kradzież Kwota depozytu
Lakierowanie od 140€
Karoseria od 150€
AWARIA
Holowanie
Podwozie od 800€
Szyby od 55€
Lusterka boczne od 190€
Kołpaki od 30€
Sprzęgło od 500€
Akumulator od 60€
Pojazd zastępczy
Zamek od 100€
xxx2KLUCZE
Kopia od 150€
Darmowa dostawa kluczy od 20€
POMOC
24h od 30€

(*) Ceny podane są w euro

STAWKI ZA LAWETĘ (w jedną stronę):

KM 0-25 25-50 50-100 100-150 150-250 Więcej niż 250
Amount (€) 80 110> 180 240 370 40 € za wyjazd + 1,3 €/km
Data ostatniej aktualizacji: 16/09/2019
Marbesol oferuje najlepszą usługę wynajmu samochodów na lotnisku w Maladze oraz w Marbelli dla turystów i mieszkańców Costa del Sol.
Avenida del Comandante García Morato 28, Málaga, 29004, España.
952 234 916
952 234 915
rentacar@marbesol.com
Polityka cookies | Informacje prawne | Pracuj z nami | FAQ
© 2019 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916
We use third-party cookies not necessary for navigation with analytical purposes and statistics. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can change the configuration or obtain more information by consulting our Cookies policy