Laddar...

Oroa dig inte,

vi väntar med dig...

Gratis avbokning upp till 48 timmar innan hämtning

Vi är inte mäklare

Hyrbil Malaga Marbesol

Villkor för hyra av bil

HYRESAVTAL, VILLKOR

Bokningsalternativ

Andra företag
MARBESOL
Obegränsade mil*
Skadeförsäkring, självriskreducering (CDW)*
Vägassistans
Stöldförsäkring
Ingen självrisk*
Helförsäkring
Full-full tank
Extraförare
Gibraltars och Portugals reseförsäkring
Expressdisk
Gratis GPS
50 % på bilbarnstol och bälteskudde

ÅRLIGA BEGRÄNSNINGAR OCH FÖRVALTARENS TILLÄMPNING

ÅLDERSKRAV OCH DOKUMENTATION SOM SKA TILLHANDAHÅLLAS VID HÄMTNING

INKLUDERAT I HYRPRISET:

EJ INKLUDERAT I HYRPRISET:

I händelse av olycka eller skada på fordonet är det obligatoriskt att klienten fyller i en olycks- / skadorapport och levererar den till vårt kontor. På samma sätt, i händelse av stöld av fordonet, är klienten skyldig att rapportera det till polisen och lämna in rapporten på vårt kontor, samt returnera nyckeln till fordonet. Marbesol ansvarar inte för eventuella provisioner som debiteras av din bank.

För varje olycksfalls- eller skadeanmälan som hanterar Marbesol måste ytterligare 50 € (inklusive moms) debiteras för behandlingen av olyckan. Om försäkringen fastställer att händelsen inte var kundens ansvar återbetalas 50 € (inklusive moms).

Marbesol förbehåller sig rätten att ändra någon av de tidigare punkterna i fall det anses nödvändigt för att garantera fordonets säkerhet.

SYFTET MED HYRESAVTALET

Hyra av bil är inte nödvändigtvis kopplat till ett specifikt fordon, utan en grupp av likvärdiga fordon med liknande tekniska och komfortegenskaper.

Kunden bekräftar mottagandet av det fordon som beskrivs i avtalet, rent, underhållet och i driftsskick, med skador, bränslenivå och den extrautrustning som specificerats och, om inget annat anges, anses fordonet lämpligt för användning.

AVTALETS VARAKTIGHET

Hyresavtalets varaktighet visas på framsidan där datum och tid för hämtning och återlämnande av fordonet står angivna.

En hyrdag innebär en period på 24 timmar, med start från att hyrbilen lämnas ut, plus en frist på 120 minuter för återlämnande av fordonet.

Den maximala varaktigheten för ett Hyresavtal är 89 dagar.

Om Kunden beslutar att avsluta hyresperioden före det datum som anges på Hyresavtalet kompenserad de inte för detta tidiga återlämnande.

Dessutom, om Marbesol å sin sida avslutar hyresperioden före det datum som anges i Hyresavtalet av någon anledning som inte har med Kunden att göra, och formellt begär att fordonet återlämnas och det returneras, har Kunden rätt att få kompensation från Marbesol till ett belopp som motsvarar det dubbla mot vad som betalats för de kvarvarande dagarna som fordonet skulle ha varit i bruk enligt Hyresavtalet.

ANVÄNDNING AV FORDONET

Kunden lovar att bevara fordonet i gott skick och, i synnerhet, utan fördomar gällande de skyldigheter eller andra bestämmelser som detta Hyresavtal kan innehålla, såsom:

Kunden är direkt ansvarig för alla skador på fordonet eller tredje part om fordonet används på fel sätt.

Alla händelser som överträder villkoren i detta Hyresavtal ska anses vara felaktig användning och i sådana fall är Kunden skyldig för alla skador som åsamkats fordonet, samt alla skador som åsamkats Marbesol.

ÅTERLÄMNA FORDONET

Återlämnandet av fordonet ska ske till det kontor, på det datum och den tid som anges i Hyresavtalet. Fordonet ska återlämnas av Kunden i samma skick som det hyrdes tillsammans med alla dokument, all extrautrustning, däck, verktyg och tillbehör.

Kunden får inte ändra någon av fordonets tekniska egenskaper, nycklar, utrustning, verktyg och/eller fordonstillbehör eller på något sätt ändra fordonets yttre och/eller inre. Om detta görs är Kunden skyldig att ta på sig alla kostnader som krävs för att återställa fordonet till dess originalskick, utan fördomar gällande den skada som åsamkats Marbesol som uppkommit av rekonditioneringen av bilen, för den period den inte kan vara i användning samt annan skada som åsamkats Marbesol.

Återlämnande/sent återlämnande av fordonet: Om fordonet återlämnas av kunden på ett datum, en tid eller en plats som inte är vad som angivits i Hyresavtalet kommer en dags extra hyra att tas ut för varje dag eller del av dag som återlämnandet är försenat. En frist på 120 minuter efter den bokade återlämningstiden för fordonet ges. Dessutom kommer en straffavgift på 35 euro att debiteras för varje dag som återlämnandet är försenat.

Om kunden återlämnar eller lämnar fordonet på en annan plats än den som anges i Hyresavtalet kan Marbesol kräva ersättning för de kostnader som uppstår för flytt, bogsering, vägavgifter, förvaring eller säkerhet.

Om Marbesol fördröjer utlämnandet av fordonet med mer än 120 minuter efter undertecknandet av Hyresavtalet kommer kunden att kompenseras med en extra dag till gällande dagstaxa för varje dag eller del av dag som utlämnandet av fordonet är fördröjt. Dessutom kommer en straffavgift på 35 euro att debiteras för varje dags försening.

FÖRLÄNGA HYRESAVTALET

Om Kunden önskar förlänga hyresperioden kan detta göras personligen på något av Marbesols kontor för att underteckna för en förlängningsperiod och göra tillämpliga betalningar. Denna förlängning kan göras i mån av tillgängliga fordon. Det är inte möjligt att förlänga Hyresavtalet via telefon, e-post eller textmeddelande.

En ensidig förlängning av Kunden ska anses vara obehörig användning av fordonet av Kunden. Kunden är då ansvarig för alla skador på fordonet och detta kommer också att hanteras som att fordonet inte har returnerats på avtalad tid.

PROCESS FÖR ÅTERLÄMNANDE OCH TANKNING

Processen vid återlämnande av fordonet inkluderar att verifiera att fordonet returneras i sitt ursprungliga skick. För att göra detta utför Marbesols tekniker en kontroll där tre huvudelement verifieras: bilens skick då det gäller skador som kan ha uppstått under hyresperioden, bränslenivå och miltal.

A. Fordonets skick

Fordonet ska återlämnas av Kunden i samma skick som det utlämnades. Vår personal kommer att granska fordonets skick och notera nya skador. Du kommer behöva ge ditt medgivande och skriva på en skadeinspektionsrapport.

Om fordonet inte återlämnas i samma skick måste kunden också tillhandahålla kompensation för fordonets nertid som skadorna orsakar. Se avsnittet "Återlämna fordonet".

B. Bränsle

Fordonet lämnas ut med full tank och det måste återlämnas med full tank. Om fordonet inte återlämnas med full tank måste Kunden betala 35 euro i straff- och serviceavgift för tankning.

C. Miltal

Om du kommer att köra mer än 2000 km under din bokade period måste du komma till vårt kontor och byta bil. Om du inte gör det kommer du att debiteras 2 € för varje extra kilometer.

 Alternativet All Inclusive +30 har en begränsning på de tillåtna kilometerna på 700 km per månad. Kommer att bli en extra avgift på 0,45 € per km om överskridits.

Grupperna R4, R6, R7, T, U1, U2, U3, Y, Y1 och Y2 har en speciell begränsning på kilometer, efter att du fått förfrågan kommer du att konsulteras av Marbesol personal innan du bekräftar bokningen.

BETALNING

Vid tidpunkten för insamling av fordonet och betalningen av hyran kommer Marbesol att betala de hyreskostnader som ska betalas vid räknaren på kontraktsinnehavarens bankkort.

Följande kommer att vara Kundens ansvar och därför debiteras av Marbesol:

HUR MAN AVBOKAR DIN BOKNING MED ONLINE BETALNING

FÖRSÄKRING

Kunden och alla andra behöriga förare är försäkrade enligt bilförsäkringen och en kopia av denna finns till ditt förfogande på alla Marbesol-kontor för fordonsuthyrning. Denna försäkring inkluderar civilrättsligt ansvar för skador på tredje part som uppstått vid användning och drift av fordonet.

Dessutom omfattas skador vid kollision, stöld, oavsiktlig brand eller vandalism förutsatt att följande villkor uppfylls:

Försäkringen täcker skador på hjul, fönster, koppling, fordonsbotten, batteri, kranservice, bränslefel och nyckelförlust. Dessa täckningar och garantier är endast giltiga om Kunden uppfyller villkoren ovan för fordonets egna skador.

Kunden accepterar att omedelbart informera Marbesol om olyckor som orsakats av eller skador på hyrfordonet, att omedelbart skicka eventuella brev, stämningar eller meddelanden som är relaterade till incidenten och samarbeta fullt ut med Marbesol och försäkringsbolaget under utredningen i försvaret vid anspråk eller processer. Det är obligatoriskt för Kunden att tillhandahålla olycks- eller skaderapporten inom 24 timmar efter händelsen. Mer specifikt, om en olycka skulle inträffa, ska Kunden vidta följande åtgärder:

I fall av brand, vandalism, inbrott i eller stöld av fordonet accepterar Kunden att omedelbart meddela Marbesol med fakta och lämna in lämplig anmälan till myndigheterna.

GODKÄNDA BILBARNSTOLAR OCH BÄLTESKUDDAR FÖR BARN

Kunden ska informera Marbesol om de behöver använda obligatoriska godkända fasthållningsanordningar för barn under tre år som inte är längre än 150 cm vid betalning av motsvarande hyreskostnad och innan det sätts fast i fordonet. Kunden är, under alla omständigheter, fullt ansvarig för installationen av enheten. Under alla omständigheter är Marbesol helt befriade från ansvar vid personskador eller skador på egendom som uppstått genom att Kunden brutit mot kravet att använda lämplig fasthållningsanordning, eller installerat eller använt den på fel sätt eller tillverkningsfel på förutnämnda anordning.

RÄTT ATT SÄGA UPP AVTALET

Marbesol förbehåller sig rätten att avboka bokningen före leverans av fordonet och / eller att säga upp avtalet i förväg, med omedelbar verkan och utan ersättning till kunden i detta avseende.

PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER

Marbesol är inte ansvariga för föremål som stjäls, glöms eller tappas bort i fordonet.

SPECIALVILLKOR

De specialvillkor som bifogas till detta Hyresavtal måste accepteras och undertecknas av Kunden.

LAGSTIFTNING

Hyresavtalet ska lyda under och tolkas i enlighet med spansk lag. Marbesol tillkännager sin avsikt att lösa eventuella meningsskiljaktigheter i godo. Om detta inte är möjligt ska alla motsättningar som uppstår mellan Marbesol och Kunden lyda under den jurisdiktion där uthyrningen inleddes.
Kunden kan skicka anspråk eller klagomål till följande adress: Avenida Garcia Morato, 50, CP 29004, Malaga.

ÖVERSÄTTNING

Översättning av dessa regler och villkor tillhandahålls endast i informationssyfte och de specifika formuleringarna är inte juridiskt bindande. Endast den spanska versionen är giltig.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med bestämmelserna i lag 15/1999, daterad 13 december, Skydd av personuppgifter, informerar vi dig om inkluderandet av dina personuppgifter i en fil ägd av New Cars Costa del Sol (Marbesol) i syftet att underlätta tjänster avseende uthyrning och/eller försäljning av fordon. Vi informerar dig också om att Marbesol har vidtagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera säkerheten för personuppgifter och undvika att de ändras, hanteras eller kommas åt av obehöriga, och ta hänsyn till den tekniska utrustningens skick, vilken typ av data som lagras och vilka risker de utsätts för, allt i enlighet med bestämmelserna i den kungliga förordningen 1720/2007, daterad 21 december och godkänd av lagdekret gällande dataskydd. Dessutom ber vi om din tillåtelse att skicka kommunikation via post/fax/e-post gällande de produkter och tjänster vårt företag erbjuder. Observera att dina data kommer att överföras, i enlighet med lagen, till polis och statliga säkerhetsorgan för att förhindra brott och säkerställa nationell säkerhet. Den berörda parten kan när som helst utöva sin rätt till åtkomst, rättelse, borttagning eller bestridande av sina data skriftligen till följande adress: Avda. García Morato, 50, Building Check Point, 29004 (Malaga), eller genom att skicka e-post till marbesol@marbesol.com.

DAMAGES PRICE LIST:

Andra företag
MARBESOL
OLYCKA
Bärgningsbil från 80€
Hjul/däck från 50€
Underrede från 800€
Fönster från 55€
Yttre backspeglar från 190€
Navkapsel från 30€
Ersättningsfordon
Stöld Överskjutande belopp
Lackering från 140€
Karosseri från 150€
MOTORSTOPP
Bärgningsbil
Underrede från 800€
Fönster från 55€
Yttre backspeglar från 190€
Navkapsel från 30€
Koppling från 500€
Batteri från 60€
Ersättningsfordon
Lås från 100€
xxx2NYCKLAR
Kopia från 150€
Gratis nyckelleverans från 20€
ASSISTANS
24h från 30€

(*) Priser i euro

Senast uppdaterad: 22/12/2020
Marbesol erbjuder den bästa biluthyrningen på Málaga flygplats och i Marbella för turister och invånare på Costa del Sol.
Avenida del Comandante García Morato 28, Málaga, 29004, España.
952 234 916
952 234 915
rentacar@marbesol.com
Cookiepolicy | Juridisk varning | Arbeta hos oss | FAQ
© 2021 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916
We use third-party cookies not necessary for navigation with analytical purposes and statistics. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can change the configuration or obtain more information by consulting our Cookies policy