Laddar...

Oroa dig inte,

vi väntar med dig...

Vi är inte mäklare

Villkor för hyra av bil

HYRESAVTAL, VILLKOR

Bokningsalternativ

Grundalternativ
All Inclusive-alternativ
Obegränsade mil*

- 'All Inclusive' Option (Paket Marbesol) oder Basic Option: Unbegrenzte Kilometerleistung inbegriffen.
*Wenn Sie während Ihrer Buchung mehr als 2000Km machen werden, müssen Sie in unser Büro kommen, um Ihr Auto zu wechseln. Wenn nicht, werden wir 2€ pro Kilometer überschritten.

Skadeförsäkring, självriskreducering (CDW)

Included in all options for both, passenger and theft insurances. By no means, the damage coverage (CDW) include damages to the bodywork, tires, rims, wheel covers, vehicle interior, interior and exterior mirrors, windows, lock, underseals, clutch, motor, sump, catalyzer and radiator. Neither does it include the cost of battery charging, loss of keys, towing of vehicle, taxi travel after accident, and error as regards the fuel type, nor repository for substitute vehicle or compensation for stoppage days till repair. To get the whole coverage, the subscription to the Full Insurance is required.

Vägassistans
Road Assistance Service is free for the following options: All Inclusive. For the Basic Option the amount depends of the travel distance of the tow truck according to the following table:

CRANE RATE (calculate return tryp):

KM 0-25 25-50 50-100 100-150 150-250 More than 250
Amount (€) 80 110> 180 240 370 40€ start + 1,3/km
Stöldförsäkring

With the All Inclusive option the theft of the vehicle will be covered when the client present, within 24 hours, a file report from the police and the vehicle's key. With the Basic option, the maximum amount of the excess will be charged.

Ingen självrisk*

Without deposit into the All Inclusive Option. Compulsory Excess from 1000 up to 1800 euros if you did not subscribe to Full Insurance.
*Compulsory Excess of 3000 euros for Group W1.

Helförsäkring

Cover the damages on wheels, windows, clutch, underseals, battery, bodywork, towing, error over the fuel type, and loss of keys.

This has a cost of: 19 euros per day (minimum of 57 euros and maximum of 247 euros per rental) for the groups A, B, C, C1, C2 y C3

21 euros per day (minimum of 63 euros and maximum of 273 euros per rental) for the groups E, E1, E3, F, F2, F3, G, G1, H, I, I1, K, K1, L1, N, O, O1, O3, P, P1, P2, P3, P4, P5, R1, R2, U, Z, Z1

25 euros per day (minimum of 75 euros and maximum of 390 euros per rental) for the groups F4, L, R, R3, R4, S, S1, S2, T, T1, T2, T3, T4, W

Full-full tank

Get and return the car with full fuel with the Options: All Inclusive. For the Basic Option the fuel policy is Full/Empty, by preparing the tank and recharging 40€ for management and logistic expenses. Fuel Prices

Extraförare

Extra driver included into the Medium and All Inclusive Options. The Basic Option cost 6€ per day. (min. 12€, max. 72€)*

Gibraltars och Portugals reseförsäkring

With the All Inclusive Option you will be able to travel freely to Gibraltar or Portugal. For the remaining options, you must subscribe to a supplementary insurance of 8 euros/day (minimum of 24 euros and maximum of 90 euros per contract).

Expressdisk

The fastest way to travel by car avoiding traffic jam and queues. It is included into the All Inclusive Option.

Gratis GPS

Free GPS if you chose our All Inclusive Option. The rest of the Options have a cost of 5€ per day. Subject to availability. Deposit 50€

50 % på bilbarnstol och bälteskudde

50% discount over Baby Car Seat and Boosters, only into the All Inclusive Option.

ÅRLIGA BEGRÄNSNINGAR OCH FÖRVALTARENS TILLÄMPNING

ÅLDERSKRAV OCH DOKUMENTATION SOM SKA TILLHANDAHÅLLAS VID HÄMTNING

INKLUDERAT I HYRPRISET:

EJ INKLUDERAT I HYRPRISET:

I händelse av olycka eller skada på fordonet är det obligatoriskt för Kunden att fylla i en olycks-/skaderapport och skicka den till vårt kontor. Dessutom, om fordonet skulle bli stulet, är Kunden skyldig att anmäla detta till polisen och skicka denna anmälan till vårt kontor. Marbesol är inte skyldiga att betala några avgifter som tas ut av din bank. Vi erbjuder ett heltäckande alternativ som minskar eller t.o.m. helt eliminerar depositionen.

För varje olycka eller skada Marbesol måste hantera tillkommer en kostnad på 50 euro (inklusive moms) för utförande av det pappersarbete som är kopplat till olyckan. Om försäkringen fastställer att Kunden inte gjort sig skyldig till något fel kommer dessa 50 euro (inklusive moms) att betalas tillbaka.

(**) Depositionskostnad kan variera beroende på den tilläggsförsäkring som väljs:

SYFTET MED HYRESAVTALET

Hyra av bil är inte nödvändigtvis kopplat till ett specifikt fordon, utan en grupp av likvärdiga fordon med liknande tekniska och komfortegenskaper.

Kunden bekräftar mottagandet av det fordon som beskrivs i avtalet, rent, underhållet och i driftsskick, med skador, bränslenivå och den extrautrustning som specificerats och, om inget annat anges, anses fordonet lämpligt för användning.

AVTALETS VARAKTIGHET

Hyresavtalets varaktighet visas på framsidan där datum och tid för hämtning och återlämnande av fordonet står angivna.

En hyrdag innebär en period på 24 timmar, med start från att hyrbilen lämnas ut, plus en frist på 120 minuter för återlämnande av fordonet.

Den maximala varaktigheten för ett Hyresavtal är 89 dagar.

Om Kunden beslutar att avsluta hyresperioden före det datum som anges på Hyresavtalet kompenserad de inte för detta tidiga återlämnande.

Dessutom, om Marbesol å sin sida avslutar hyresperioden före det datum som anges i Hyresavtalet av någon anledning som inte har med Kunden att göra, och formellt begär att fordonet återlämnas och det returneras, har Kunden rätt att få kompensation från Marbesol till ett belopp som motsvarar det dubbla mot vad som betalats för de kvarvarande dagarna som fordonet skulle ha varit i bruk enligt Hyresavtalet.

ANVÄNDNING AV FORDONET

Kunden lovar att bevara fordonet i gott skick och, i synnerhet, utan fördomar gällande de skyldigheter eller andra bestämmelser som detta Hyresavtal kan innehålla, såsom:

Kunden är direkt ansvarig för alla skador på fordonet eller tredje part om fordonet används på fel sätt.

Alla händelser som överträder villkoren i detta Hyresavtal ska anses vara felaktig användning och i sådana fall är Kunden skyldig för alla skador som åsamkats fordonet, samt alla skador som åsamkats Marbesol.

ÅTERLÄMNA FORDONET

Återlämnandet av fordonet ska ske till det kontor, på det datum och den tid som anges i Hyresavtalet. Fordonet ska återlämnas av Kunden i samma skick som det hyrdes tillsammans med alla dokument, all extrautrustning, däck, verktyg och tillbehör.

Kunden får inte ändra någon av fordonets tekniska egenskaper, nycklar, utrustning, verktyg och/eller fordonstillbehör eller på något sätt ändra fordonets yttre och/eller inre. Om detta görs är Kunden skyldig att ta på sig alla kostnader som krävs för att återställa fordonet till dess originalskick, utan fördomar gällande den skada som åsamkats Marbesol som uppkommit av rekonditioneringen av bilen, för den period den inte kan vara i användning samt annan skada som åsamkats Marbesol.

Återlämnande/sent återlämnande av fordonet: Om fordonet återlämnas av kunden på ett datum, en tid eller en plats som inte är vad som angivits i Hyresavtalet kommer en dags extra hyra att tas ut för varje dag eller del av dag som återlämnandet är försenat. En frist på 120 minuter efter den bokade återlämningstiden för fordonet ges. Dessutom kommer en straffavgift på 35 euro att debiteras för varje dag som återlämnandet är försenat.

Om kunden återlämnar eller lämnar fordonet på en annan plats än den som anges i Hyresavtalet kan Marbesol kräva ersättning för de kostnader som uppstår för flytt, bogsering, vägavgifter, förvaring eller säkerhet.

Om Marbesol fördröjer utlämnandet av fordonet med mer än 120 minuter efter undertecknandet av Hyresavtalet kommer kunden att kompenseras med en extra dag till gällande dagstaxa för varje dag eller del av dag som utlämnandet av fordonet är fördröjt. Dessutom kommer en straffavgift på 35 euro att debiteras för varje dags försening.

FÖRLÄNGA HYRESAVTALET

Om Kunden önskar förlänga hyresperioden kan detta göras personligen på något av Marbesols kontor för att underteckna för en förlängningsperiod och göra tillämpliga betalningar. Denna förlängning kan göras i mån av tillgängliga fordon. Det är inte möjligt att förlänga Hyresavtalet via telefon, e-post eller textmeddelande.

En ensidig förlängning av Kunden ska anses vara obehörig användning av fordonet av Kunden. Kunden är då ansvarig för alla skador på fordonet och detta kommer också att hanteras som att fordonet inte har returnerats på avtalad tid.

PROCESS FÖR ÅTERLÄMNANDE OCH TANKNING

Processen vid återlämnande av fordonet inkluderar att verifiera att fordonet returneras i sitt ursprungliga skick. För att göra detta utför Marbesols tekniker en kontroll där tre huvudelement verifieras: bilens skick då det gäller skador som kan ha uppstått under hyresperioden, bränslenivå och miltal.

A. Fordonets skick

Fordonet ska återlämnas av Kunden i samma skick som det utlämnades. Vår personal kommer att granska fordonets skick och notera nya skador. Du kommer behöva ge ditt medgivande och skriva på en skadeinspektionsrapport.

Om fordonet inte återlämnas i samma skick måste kunden också tillhandahålla kompensation för fordonets nertid som skadorna orsakar. Se avsnittet "Återlämna fordonet".

B. Bränsle

C. Miltal

Om du kommer att köra mer än 2000 km under din bokade period måste du komma till vårt kontor och byta bil. Om du inte gör det kommer du att debiteras 2 € för varje extra kilometer.

BETALNING

Vid inkassering av fordonet och utbetalning av hyran debiterar Marbesol de hyreskostnader som ska betalas vid räknaren till kontraktsinnehavarens bankkort och blockera förhandstillståndet som motsvarar typen av hyrd fordon.

Förhandsgodkännandet är det belopp som överskrids som kommer att blockeras på det bankkort som innehas av kontraktsinnehavaren som tillhandahålls vid den tidpunkt då fordonet samlas in, om all inclusive alternativet inte är kontrakt.

UTHYRNINGSOMRÅDE TABELL

MED ALLT INKLUSIVE OPTION
(ingen risk för skador)
Hyresavgifter som ska betalas på skrivbordet* (inklusive valfria tjänster)
UTAN ALLT INKLUSIVE OPTION
(ingen risk för skador)
Hyresavgifter som betalas på skrivbordet* (inklusive tilläggstjänster) + bränsletank + Återbetalningsbar service- och tankningsavgift för att täcka logistik- och försörjningskostnader + före godkännande blockering* (se tabell ovan).

*Om kontraktshavaren har valt online betalning som betalningsmetod anses inte det förbetalda beloppet inom hyreskostnaderna som ska betalas vid räknaren. Om du har bokat en icke-förbetald skatt (betala vid ankomst), samlar Marbesol hyran vid tidpunkten för bilhämtningen.

Förhandsgodkännande om inte All Inclusive täcker

A, B, C, C1, C2, C3 1000€
E, E1, E3, F, F1, F2, F3, G, G1, H, I, I1, K, K1, L1, N, O, O1, O3, P, P1, P2, P3, P4, P5, R1, R2, U, U1, U2, Z, Z1 1200€
F4, L, R, R3, R4, S, S1, S2, T, T1, T2, T3, T4, W 1800€
Mer än 29 dagars bokningar 2000€

Följande kommer att vara Kundens ansvar och därför debiteras av Marbesol:

HUR MAN AVBOKAR DIN BOKNING MED ONLINE BETALNING:

FÖRSÄKRING

Kunden och alla andra behöriga förare är försäkrade enligt bilförsäkringen och en kopia av denna finns till ditt förfogande på alla Marbesol-kontor för fordonsuthyrning. Denna försäkring inkluderar civilrättsligt ansvar för skador på tredje part som uppstått vid användning och drift av fordonet.

Dessutom omfattas skador vid kollision, stöld, oavsiktlig brand eller vandalism förutsatt att följande villkor uppfylls:

Skadeförsäkringen täcker inte skador på däck, fälgar, navkapslar, punktering, fordonets inre, inre eller yttre speglar, fönster, lås, undersidan, koppling, motor, vevhus, katalysator eller kylare. Det inkluderar inte heller kostnader för att ladda batteriet, ersättning av borttappad nyckel, bogsering, taxiresor efter en olycka eller tankning med fel bränsle. Det inkluderar inte heller kompensation för nertid under tiden som ett fordon repareras.

För att täcka alla eller delar av dessa risker finns ytterligare försäkringar som kan köpas vid hyrtillfället. Dessa försäkringars skadeskydd gäller endast om Kunden uppfyller de villkor som anges ovan.

Kunden accepterar att omedelbart informera Marbesol om olyckor som orsakats av eller skador på hyrfordonet, att omedelbart skicka eventuella brev, stämningar eller meddelanden som är relaterade till incidenten och samarbeta fullt ut med Marbesol och försäkringsbolaget under utredningen i försvaret vid anspråk eller processer. Det är obligatoriskt för Kunden att tillhandahålla olycks- eller skaderapporten inom 24 timmar efter händelsen. Mer specifikt, om en olycka skulle inträffa, ska Kunden vidta följande åtgärder:

I fall av brand, vandalism, inbrott i eller stöld av fordonet accepterar Kunden att omedelbart meddela Marbesol med fakta och lämna in lämplig anmälan till myndigheterna.

GODKÄNDA BILBARNSTOLAR OCH BÄLTESKUDDAR FÖR BARN

Kunden ska informera Marbesol om de behöver använda obligatoriska godkända fasthållningsanordningar för barn under tre år som inte är längre än 150 cm vid betalning av motsvarande hyreskostnad och innan det sätts fast i fordonet. Kunden är, under alla omständigheter, fullt ansvarig för installationen av enheten. Under alla omständigheter är Marbesol helt befriade från ansvar vid personskador eller skador på egendom som uppstått genom att Kunden brutit mot kravet att använda lämplig fasthållningsanordning, eller installerat eller använt den på fel sätt eller tillverkningsfel på förutnämnda anordning.

RÄTT ATT SÄGA UPP AVTALET

Marbesol förbehåller sig rätten att avboka bokningen före leverans av fordonet och / eller att säga upp avtalet i förväg, med omedelbar verkan och utan ersättning till kunden i detta avseende.

PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER

Marbesol är inte ansvariga för föremål som stjäls, glöms eller tappas bort i fordonet.

SPECIALVILLKOR

De specialvillkor som bifogas till detta Hyresavtal måste accepteras och undertecknas av Kunden.

LAGSTIFTNING

Hyresavtalet ska lyda under och tolkas i enlighet med spansk lag. Marbesol tillkännager sin avsikt att lösa eventuella meningsskiljaktigheter i godo. Om detta inte är möjligt ska alla motsättningar som uppstår mellan Marbesol och Kunden lyda under den jurisdiktion där uthyrningen inleddes.
Kunden kan skicka anspråk eller klagomål till följande adress: Avenida Garcia Morato, 50, CP 29004, Malaga.

ÖVERSÄTTNING

Översättning av dessa regler och villkor tillhandahålls endast i informationssyfte och de specifika formuleringarna är inte juridiskt bindande. Endast den spanska versionen är giltig.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med bestämmelserna i lag 15/1999, daterad 13 december, Skydd av personuppgifter, informerar vi dig om inkluderandet av dina personuppgifter i en fil ägd av New Cars Costa del Sol (Marbesol) i syftet att underlätta tjänster avseende uthyrning och/eller försäljning av fordon. Vi informerar dig också om att Marbesol har vidtagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera säkerheten för personuppgifter och undvika att de ändras, hanteras eller kommas åt av obehöriga, och ta hänsyn till den tekniska utrustningens skick, vilken typ av data som lagras och vilka risker de utsätts för, allt i enlighet med bestämmelserna i den kungliga förordningen 1720/2007, daterad 21 december och godkänd av lagdekret gällande dataskydd. Dessutom ber vi om din tillåtelse att skicka kommunikation via post/fax/e-post gällande de produkter och tjänster vårt företag erbjuder. Observera att dina data kommer att överföras, i enlighet med lagen, till polis och statliga säkerhetsorgan för att förhindra brott och säkerställa nationell säkerhet. Den berörda parten kan när som helst utöva sin rätt till åtkomst, rättelse, borttagning eller bestridande av sina data skriftligen till följande adress: Avda. García Morato, 50, Building Check Point, 29004 (Malaga), eller genom att skicka e-post till marbesol@marbesol.com.

DAMAGES PRICE LIST:

Grundalternativ
All Inclusive-alternativ
OLYCKA
Bärgningsbil från 80€
Hjul/däck från 50€
Underrede från 800€
Fönster från 55€
Yttre backspeglar från 190€
Navkapsel från 30€
Ersättningsfordon
Stöld Överskjutande belopp
Lackering från 140€
Karosseri från 150€
MOTORSTOPP
Bärgningsbil
Underrede från 800€
Fönster från 55€
Yttre backspeglar från 190€
Navkapsel från 30€
Koppling från 500€
Batteri från 60€
Ersättningsfordon
Lås från 100€
xxx2NYCKLAR
Kopia från 150€
Gratis nyckelleverans från 20€
ASSISTANS
24h från 30€

(*) Priser i euro

KRANTAXA (beräkna returresa):

KM 0-25 25-50 50-100 100-150 150-250 Mer än 250
Belopp (€) 80 110> 180 240 370 40€ Startavgift + 1,3/km
Senast uppdaterad: 16/09/2019
Marbesol erbjuder den bästa biluthyrningen på Málaga flygplats och i Marbella för turister och invånare på Costa del Sol.
Avenida del Comandante García Morato 28, Málaga, 29004, España.
952 234 916
952 234 915
rentacar@marbesol.com
Cookiepolicy | Juridisk varning | Arbeta hos oss | FAQ
© 2019 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916
We use third-party cookies not necessary for navigation with analytical purposes and statistics. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can change the configuration or obtain more information by consulting our Cookies policy