Indlæser...

Bare rolig,

vi venter med dig...

Gratis afbestilling op til 48 timer før afhentning

Vi er ikke mæglere

Billegen Malaga Marbesol

Betingelser for biludlejning

BETINGELSER FOR UDLEJNINGSAFTALE

Reservationsmuligheder

Andre virksomheder
MARBESOL
Fri kilometer*
Bilskadeforsikring (CDW)*
Vejhjælp
Biltyveriforsikring
Ingen selvrisiko*
Total forsikring
Fuld tank
Ekstra fører
Rejseforsikring til Gibraltar og Portugal
Ekspresskranke
50 % på autostole og selepuder

ALMINDELIGE BEGRÆNSNINGER OG DRIVERS PERMISSION

DOKUMENTATION, DER SKAL FREMVISES VED BILUDLEVERING, OG ALDERSBEGRÆNSNINGER

INKLUDERET I UDLEJNINGSPRISEN:

IKKE INKLUDERET I UDLEJNINGSPRISEN:

I tilfælde af ulykke eller skade på køretøjet er det obligatorisk, at klienten udfylder en ulykkes- / skaderapport og leverer den til vores kontor. Ligeledes i tilfælde af tyveri af køretøjet er klienten forpligtet til at rapportere det til politiet og aflevere rapporten på vores kontor samt returnere nøglen til køretøjet. Marbesol er ikke ansvarlig for de provisioner, der opkræves af din bank, hvis nogen.

For hver ulykkes- eller skaderapport, der behandler Marbesol, skal der opkræves yderligere 50 € (inklusive moms) for behandlingen af ulykken. Hvis forsikringen bestemmer, at hændelsen ikke var kundens ansvar, refunderes de 50 € (inklusive moms).

Marbesol forbeholder sig retten til at ændre et af de foregående punkter, hvis det anses for nødvendigt for at garantere køretøjets sikkerhed.

FORMÅL MED UDLEJNINGSAFTALEN

Leje af en bil er ikke nødvendigvis tilknyttet en bestemt bil, men en gruppe af lignende biler, hvad angår tekniske funktioner og komfort.

Kunden accepterer at modtage bilen som beskrevet i aftalen, ren og vedligeholdt, i driftsklar tilstand med beskadigelser, brændstofniveau og ekstraudstyr som beskrevet. Hvis ikke andet anføres, anses bilen for at være egnet til brug.

AFTALENS VARIGHED

Aftalens varighed vil fremgå af forsiden, hvor datoen og tidspunktet for levering og returnering af bilen fremgår.

En udlejningsdag er en periode på 24 timer, der begynder med en frist på 120 minutter til at returnere bilen.

Den maksimale varighed for udlejningsaftalen er 89 dage.

Hvis kunden beslutter at opsige udlejningen før den angivne dato på udlejningsaftalen, har kunden ikke ret til at modtage refusion for en tidlig aflevering.

Hvis Marbesol alene opsiger udlejningen inden den angivne dato på udlejningsaftalen af årsager, der ikke kan tilskrives lejeren, og formelt anmoder om, at bilen returneres, og den afleveres, er kunden berettiget til at modtage kompensation fra Marbesol i en beløbsstørrelse svarede til to gange så meget, som der blev betalt for de resterende dage, bilen ville have været i brug i henhold til udlejningsaftalen.

BRUG AF BILEN

Kunden lover at bevare bilen i god stand, herunder men ikke begrænset til forpligtelserne i andre bestemmelser i denne udlejningsaftale som f.eks.:

Kunden er direkte ansvarlig for alle beskadigelser påført bilen eller tredjeparter i tilfælde af misbrug af bilen.

Beskadigelser, der overtræder bestemmelserne i denne udlejningsaftale, vil blive fortolket som misbrug af bilen, i hvilket tilfælde kunden er ansvarlig for alle beskadigelser påført bilen samt tab eller skader påført Marbesol.

RETURNERING AF BILEN

Bilen skal returneres til afdelingen samt på datoen og tidspunktet, der fremgår af udlejningsaftalen. Bilen skal returneres af kunden i samme stand, som den blev modtaget, sammen med alle dokumenter, ekstraudstyr, dæk, værktøj og tilbehør.

Kunden må ikke ændre bilens tekniske karakteristika, nøgler, udstyr, værktøj og/eller tilbehør eller modificere bilens ydre og/eller indre. Hvis dette gøres, er kunden ansvarlig for alle udgifter i forbindelse med returnering af bilen til dens oprindelige stand uden begrænsning til tab påført Marbesol som følge af renovering af bilen i den periode, hvor den skal tages ud af brug, samt andre tab påført Marbesol.

Returnering/sen udlevering af bilen: Hvis bilen returneres af kunden på en dag, et tidspunkt eller sted andet end det angivne i udlejningsaftalen, opkræves der en ekstra dags leje til den aktuelle udlejningspris for hver dag eller del af dag, returneringen af bilen er forsinket. Der gives en periode på 120 minutter til returnering af bilen udover det planlagte returneringstidspunkt. Der opkræves desuden en bøde på 35 € pr. dag ved for sen returnering.

Hvis kunden returnerer eller forlader bilen på et andet sted end det angivne i udlejningsaftalen, kan Marbesol kræve godtgørelse for de påløbne omkostninger til transport, bugsering, vejpenge, opbevaring eller sikkerhed.

Hvis Marbesol forsinker udlevering af bilen i mere end 120 minutter fra underskriften af udlejningsaftalen, vil kunden blive kompenseret med en ekstra dag til dagsprisen for hver dag eller del af dagen, udleveringen af bilen er forsinket. På samme måde vil der blive opkrævet en bøde på 35 € for hver forsinket dag.

FORLÆNGELSE AF VARIGHEDEN AF UDLEJNINGSAFTALEN

Hvis kunden ønsker at forlænge udlejningsperioden, kan kunden gøre dette ved personligt fremmøde på et af Marbesols kontorer for at underskrive en forlængelse af perioden og foretage relevante betalinger. Forlængelsen er underlagt bilens tilgængelighed. Det er ikke muligt at forlænge en udlejningsaftale via telefon, mail eller sms.

En forlængelse foretaget af kunden alene vil blive betragtet som uautoriseret brug af bilen til formål, hvor kunden er ansvarlig for beskadigelser af bilen, og vil også blive behandlet som ikke-returnering af bilen på det aftalte tidspunkt.

PROCES FOR RETURNERING AF BILEN OG BRÆNDSTOF

Processen for returnering af bilen omfatter kontrol af, at bilen returneres i den oprindelige tilstand. For at gøre dette udfører Marbesols teknikere en kontrol, hvor tre elementer kontrolleres: bilens tilstand, hvad angår beskadigelser, som kan være blevet påført bilen under udlejningsperioden, samt brændstofniveauet og kilometertallet.

A. Bilens tilstand

Bilen skal returneres af kunden i samme stand, som den blev udleveret. Vores personale inspicerer bilens stand og noterer eventuelle nye beskadigelser. Du skal give dit samtykke til og underskrive en inspektionsrapport.

Hvis bilen ikke returneres i samme stand, skal kunden også sørge for kompensation for bilens nedetid som et resultat af de påførte beskadigelser. Se afsnittet "Returnering af bilen".

B. Brændstof

Bilen udleveres med en fuld tank og skal returneres med en fuld tank. Hvis bilen ikke returneres med en fuld tank, skal kunden betale en bøde på 35 € og servicegebyrer påkrævet til genoptankning.

C. Kilometertal

Hvis du skal køre mere end 2000km i løbet af udlejningsperioden, skal du komme til vores kontor for at skifte bil. Hvis ikke, opkræver vi 2 € pr. overskreden kilometer.

Muligheden All Inclusive +30 har en begrænsning på de tilladte kilometer på 700 km pr. Måned. Hvis der overskrides et ekstra gebyr på 0,45 € pr. Km

BETALING

På tidspunktet for afhentning af køretøjet og betaling af lejen foretager Marbesol betalingen af de lejeomkostninger, der skal betales i skranken på kontraktholderen.

Følgende vil være Kundens ansvar og derfor opkrævet af Marbesol:

Sådan afbestiller du din reservation med ONLINE BETALING

FORSIKRING

Kunden og eventuelle andre godkendte førere er forsikret i henhold til bilforsikringspolicen. Der findes en kopi af denne på hvert Marbesol-kontor, hvor biler udlejes. Denne politik inkluderer civilretligt ansvar for beskadigelse af tredjepart som følge af drift og anvendelse af bilen.

Desuden dækkes beskadigelse af bilen som følge af kollision, utilsigtet brand eller hærværk, så længe følgende betingelser er overholdt:

Forsikringen dækker skader på hjul, vinduer, kobling, køretøjets bas, batteri, kran service, brændstoffejl og nøgletab. Disse dækninger og garantier er kun gyldige, hvis klienten overholder de betingelser, der er fastlagt ovenfor for køretøjets egne skader.

Kunden accepterer straks at underrette Marbesol i tilfælde af ulykker eller beskadigelse af udlejningsbilen samt straks at sende alle breve, referencer eller meddelelser i forbindelse med hændelsen til Marbesol og til fuldt at samarbejde med Marbesol og forsikringsselskabet i løbet af udredningen af forsvar i eventuelle erstatningskrav eller processer. Det er obligatorisk for kunden rettidigt at fremvise den samlede ulykkes- eller skadesrapport inden for maks. 24 timer efter hændelsen. Særligt i tilfælde af en ulykke skal kunden gøre følgende:

I tilfælde af brand, hærværk, tyveri eller hvis bilen forsvinder, accepterer kunden straks at underrette Marbesol med oplysningerne og indsende den relevante anmeldelse til myndighederne.

GODKENDTE AUTOSTOLE OG SELEPUDER TIL BØRN

Kunden skal orientere Marbesol om behovet for brug af obligatoriske fastholdelsesanordninger til børn under 3 år eller derover, der er under 150 cm i højden, ved betaling af det tilsvarende udlejningsgebyr, og før det fastgøres i bilen. Kunden er i alle tilfælde fuldt ansvarlig for montering af anordningen. Marbesol friholdes i alle tilfælde fra muligt ansvar for personskade eller beskadigelse af ejendom, der opstår som følge af kundens brud på forpligtelsen til at bruge obligatoriske fastholdelsesanordninger eller montering deraf, eller kundens misbrug eller eventuel mulig produktionsfejl af den nævnte anordning.

RET TIL ANNULLERING

Marbesol forbeholder sig ret til at annullere reservationen inden levering af køretøjet og / eller afslutte kontrakten på forhånd med øjeblikkelig virkning og uden kompensation til kunden i den henseende.

PERSONLIGE GENSTANDE

Marbesol er ikke ansvarlig for genstande, der bliver stjålet, glemt eller tabt i bilen.

SÆRLIGE BETINGELSER

De særlige betingelser vedhæftet denne udlejningsaftale skal accepteres og underskrives af kunden.

LOVGIVNING

Denne lejeaftale skal reguleres af og fortolkes i henhold til spansk lovgivning. Marbesol erklærer sin bestræbelse på at løse tvister i mindelighed. Hvis det ikke er muligt, skal alle tvister, der opstår mellem Marbesol og kunden, være underlagt retsområdet for det sted, hvor udlejningen blev påbegyndt.
Kunden kan indsende erstatningskrav eller klager til følgende adresse: Avenida Garcia Morato, 50, CP 29004, Malaga.

OVERSÆTTELSE

Oversættelse af disse vilkår og betingelser er kun til uformelle formål, og den specifikke ordlyd er ikke juridisk bindende. Kun den spanske version er gyldig.

DATABESKYTTELSE

I overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 vedrørende beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og fri cirkulation af disse data (RGPD), samt i overensstemmelse med organisk lov 3/2018 af 5. december om beskyttelse af personoplysninger og garanti for digitale rettigheder ( LOPDGDD), er følgende punkter relateret til behandlingen af ​​personoplysninger relateret til onlinekøbsprocessen rapporteret nedenfor:

1.600 / 5.000 Resultados de traducción

ANSVARLIG FOR BEHANDLING

De indsamlede personlige data vil blive behandlet som dataansvarlig af NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L. (herefter MARBESOL) med NIF B92552694 med registreret kontor i C/ García Morato, 50, Loc. 2, 29004 Málaga; registreret i Mercantile Registry of Malaga, bind 3582, bog 2494, folio 177, ark MA-71065 og 1. inskription; telefon: 952 23 35 07; e-mail: privacy@marbesol.com

FORMÅL MED BEHANDLING

De oplysninger, der indsamles i online reservationsprocessen, behandles med det formål at behandle lejebilen via denne hjemmeside. De indsamlede data er af identifikations- og kontaktkarakter, samt data relateret til købsprocessen (faktureringsdata og betalingsmetode).
Desuden vil vi bruge dine identifikations- og kontaktdata til at sende dig personlig information om produkter, der ligner dem, der er indgået kontrakt med. Uanset ovenstående kan du anmode om at afmelde dig modtagelse af kommerciel kommunikation ved at klikke her .

BASE, DER LEGITIMERER BEHANDLING

Grundlaget, der legitimerer behandlingen af ​​data relateret til online reservationsprocessen, er udførelsen af ​​det kontraktlige forhold mellem parterne. I forhold til afsendelse af kommerciel kommunikation er grundlaget, der legitimerer behandlingen, MARBESOLs legitime interesse i at holde kunderne informeret om produkter, der ligner dem, der er indgået kontrakt om, så de kan få adgang til vores kampagner og tilbud.

OPLYSNINGSPERIODE

Oplysningerne relateret til online reservationsprocessen vil blive opbevaret i den periode, der er nødvendig for at administrere levering og afhentning af køretøjet; Efterfølgende holdes oplysningerne blokeret i forældelsesfristen for retssager, og efter nævnte frist vil de blive slettet.
I tilfælde af at sende kommerciel kommunikation, vil oplysningerne blive opbevaret på ubestemt tid, medmindre du beder os om ikke at sende dig ny kommunikation, i hvilket tilfælde vi vil fortsætte med at afmelde dig straks fra distributionslisten for nævnte kommercielle kommunikation.

DATAMODTAGERE

MARBESOL vil kommunikere dine personlige data, som er strengt nødvendige for at overholde de generelle kontraktbetingelser, der er underskrevet med kunden, som det er tilfældet med betalingsplatforme, banker og virksomheder, med hensyn til hvilke nævnte kommunikation er nødvendig, således at transaktioner, der er nødvendige til enhver tid kan behandles.

INTERNATIONAL OVERFØRSEL

Internationale dataoverførsler er ikke forudset.

UDVÆVELSE AF RETTIGHEDER

Kunden har ret til at få adgang til deres personlige data, samt til at anmode om berigtigelse af unøjagtige data eller, hvor det er relevant, anmode om sletning af dem, bl.a. når dataene ikke længere er nødvendige til de formål, der blev indsamlet . Kunden kan anmode om begrænsning af behandlingen af ​​deres data, i hvilket tilfælde MARBESOL kun opbevarer dem til udøvelse eller forsvar af krav. Under visse omstændigheder og af årsager relateret til deres særlige situation, kan kunden modsætte sig behandlingen af ​​deres data. I dette tilfælde vil virksomheden standse behandlingen af ​​data, undtagen af ​​legitime årsager, eller udøvelsen eller forsvaret af mulige krav. Endelig informerer vi dig om din portabilitetsret i henhold til RGPD, så dine data kan gives til den dataansvarlige angivet af klienten. For at gøre disse rettigheder effektive kan brugeren vælge at sende en e-mail til privacy@marbesol.com eller sende et brev til følgende adresse: Calle García Morato, 50 Local 2, 29004 Málaga, Spanien.
I de tilfælde, hvor du mener, at under behandlingen af ​​data af MARBESOL er dine rettigheder med hensyn til databeskyttelse blevet krænket, især når du ikke har opnået tilfredsstillelse med udøvelsen af ​​dine rettigheder, informerer vi dig om, at du kan præsentere et krav til den kompetente databeskyttelseskontrolmyndighed (det spanske databeskyttelsesagentur- www.aepd.es).
Senest opdateret: 07/06/2022
Billegen Malaga Marbesol
Marbesol tilbyder den bedste billeje service på Malaga lufthavn og i Marbella for turister og beboere på Costa del Sol.
952 234 916
rentacar@marbesol.com
Avenida del Comandante García Morato 28, Málaga, 29004, España.
Cookiepolitik | Juridisk advarsel | Privatlivspolitik | Ledige jobs | FAQ
© 2022 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916