Indlæser...

Bare rolig,

vi venter med dig...

Gratis afbestilling op til 48 timer før afhentning

Vi er ikke mæglere

Billegen Malaga Marbesol

Betingelser for biludlejning

BETINGELSER FOR UDLEJNINGSAFTALE

Reservationsmuligheder

Andre virksomheder
MARBESOL
Fri kilometer*
Bilskadeforsikring (CDW)*
Vejhjælp
Biltyveriforsikring
Ingen selvrisiko*
Total forsikring
Fuld tank
Ekstra fører
Rejseforsikring til Gibraltar og Portugal
Ekspresskranke
Gratis GPS
50 % på autostole og selepuder

ALMINDELIGE BEGRÆNSNINGER OG DRIVERS PERMISSION

DOKUMENTATION, DER SKAL FREMVISES VED BILUDLEVERING, OG ALDERSBEGRÆNSNINGER

INKLUDERET I UDLEJNINGSPRISEN:

IKKE INKLUDERET I UDLEJNINGSPRISEN:

I tilfælde af ulykke eller skade på køretøjet er det obligatorisk, at klienten udfylder en ulykkes- / skaderapport og leverer den til vores kontor. Ligeledes i tilfælde af tyveri af køretøjet er klienten forpligtet til at rapportere det til politiet og aflevere rapporten på vores kontor samt returnere nøglen til køretøjet. Marbesol er ikke ansvarlig for de provisioner, der opkræves af din bank, hvis nogen.

For hver ulykkes- eller skaderapport, der behandler Marbesol, skal der opkræves yderligere 50 € (inklusive moms) for behandlingen af ulykken. Hvis forsikringen bestemmer, at hændelsen ikke var kundens ansvar, refunderes de 50 € (inklusive moms).

Marbesol forbeholder sig retten til at ændre et af de foregående punkter, hvis det anses for nødvendigt for at garantere køretøjets sikkerhed.

FORMÅL MED UDLEJNINGSAFTALEN

Leje af en bil er ikke nødvendigvis tilknyttet en bestemt bil, men en gruppe af lignende biler, hvad angår tekniske funktioner og komfort.

Kunden accepterer at modtage bilen som beskrevet i aftalen, ren og vedligeholdt, i driftsklar tilstand med beskadigelser, brændstofniveau og ekstraudstyr som beskrevet. Hvis ikke andet anføres, anses bilen for at være egnet til brug.

AFTALENS VARIGHED

Aftalens varighed vil fremgå af forsiden, hvor datoen og tidspunktet for levering og returnering af bilen fremgår.

En udlejningsdag er en periode på 24 timer, der begynder med en frist på 120 minutter til at returnere bilen.

Den maksimale varighed for udlejningsaftalen er 89 dage.

Hvis kunden beslutter at opsige udlejningen før den angivne dato på udlejningsaftalen, har kunden ikke ret til at modtage refusion for en tidlig aflevering.

Hvis Marbesol alene opsiger udlejningen inden den angivne dato på udlejningsaftalen af årsager, der ikke kan tilskrives lejeren, og formelt anmoder om, at bilen returneres, og den afleveres, er kunden berettiget til at modtage kompensation fra Marbesol i en beløbsstørrelse svarede til to gange så meget, som der blev betalt for de resterende dage, bilen ville have været i brug i henhold til udlejningsaftalen.

BRUG AF BILEN

Kunden lover at bevare bilen i god stand, herunder men ikke begrænset til forpligtelserne i andre bestemmelser i denne udlejningsaftale som f.eks.:

Kunden er direkte ansvarlig for alle beskadigelser påført bilen eller tredjeparter i tilfælde af misbrug af bilen.

Beskadigelser, der overtræder bestemmelserne i denne udlejningsaftale, vil blive fortolket som misbrug af bilen, i hvilket tilfælde kunden er ansvarlig for alle beskadigelser påført bilen samt tab eller skader påført Marbesol.

RETURNERING AF BILEN

Bilen skal returneres til afdelingen samt på datoen og tidspunktet, der fremgår af udlejningsaftalen. Bilen skal returneres af kunden i samme stand, som den blev modtaget, sammen med alle dokumenter, ekstraudstyr, dæk, værktøj og tilbehør.

Kunden må ikke ændre bilens tekniske karakteristika, nøgler, udstyr, værktøj og/eller tilbehør eller modificere bilens ydre og/eller indre. Hvis dette gøres, er kunden ansvarlig for alle udgifter i forbindelse med returnering af bilen til dens oprindelige stand uden begrænsning til tab påført Marbesol som følge af renovering af bilen i den periode, hvor den skal tages ud af brug, samt andre tab påført Marbesol.

Returnering/sen udlevering af bilen: Hvis bilen returneres af kunden på en dag, et tidspunkt eller sted andet end det angivne i udlejningsaftalen, opkræves der en ekstra dags leje til den aktuelle udlejningspris for hver dag eller del af dag, returneringen af bilen er forsinket. Der gives en periode på 120 minutter til returnering af bilen udover det planlagte returneringstidspunkt. Der opkræves desuden en bøde på 35 € pr. dag ved for sen returnering.

Hvis kunden returnerer eller forlader bilen på et andet sted end det angivne i udlejningsaftalen, kan Marbesol kræve godtgørelse for de påløbne omkostninger til transport, bugsering, vejpenge, opbevaring eller sikkerhed.

Hvis Marbesol forsinker udlevering af bilen i mere end 120 minutter fra underskriften af udlejningsaftalen, vil kunden blive kompenseret med en ekstra dag til dagsprisen for hver dag eller del af dagen, udleveringen af bilen er forsinket. På samme måde vil der blive opkrævet en bøde på 35 € for hver forsinket dag.

FORLÆNGELSE AF VARIGHEDEN AF UDLEJNINGSAFTALEN

Hvis kunden ønsker at forlænge udlejningsperioden, kan kunden gøre dette ved personligt fremmøde på et af Marbesols kontorer for at underskrive en forlængelse af perioden og foretage relevante betalinger. Forlængelsen er underlagt bilens tilgængelighed. Det er ikke muligt at forlænge en udlejningsaftale via telefon, mail eller sms.

En forlængelse foretaget af kunden alene vil blive betragtet som uautoriseret brug af bilen til formål, hvor kunden er ansvarlig for beskadigelser af bilen, og vil også blive behandlet som ikke-returnering af bilen på det aftalte tidspunkt.

PROCES FOR RETURNERING AF BILEN OG BRÆNDSTOF

Processen for returnering af bilen omfatter kontrol af, at bilen returneres i den oprindelige tilstand. For at gøre dette udfører Marbesols teknikere en kontrol, hvor tre elementer kontrolleres: bilens tilstand, hvad angår beskadigelser, som kan være blevet påført bilen under udlejningsperioden, samt brændstofniveauet og kilometertallet.

A. Bilens tilstand

Bilen skal returneres af kunden i samme stand, som den blev udleveret. Vores personale inspicerer bilens stand og noterer eventuelle nye beskadigelser. Du skal give dit samtykke til og underskrive en inspektionsrapport.

Hvis bilen ikke returneres i samme stand, skal kunden også sørge for kompensation for bilens nedetid som et resultat af de påførte beskadigelser. Se afsnittet "Returnering af bilen".

B. Brændstof

Bilen udleveres med en fuld tank og skal returneres med en fuld tank. Hvis bilen ikke returneres med en fuld tank, skal kunden betale en bøde på 35 € og servicegebyrer påkrævet til genoptankning.

C. Kilometertal

Hvis du skal køre mere end 2000km i løbet af udlejningsperioden, skal du komme til vores kontor for at skifte bil. Hvis ikke, opkræver vi 2 € pr. overskreden kilometer.

Muligheden All Inclusive +30 har en begrænsning på de tilladte kilometer på 700 km pr. Måned. Hvis der overskrides et ekstra gebyr på 0,45 € pr. Km

Grupper R4, R6, R7, T, U1, U2, U3, Y, Y1 og Y2 har en særlig begrænsning på kilometer, efter at du har modtaget anmodningen, vil du blive hørt af Marbesol-personale, før du bekræfter reservationen.

BETALING

På tidspunktet for afhentning af køretøjet og betaling af lejen foretager Marbesol betalingen af de lejeomkostninger, der skal betales i skranken på kontraktholderen.

Følgende vil være Kundens ansvar og derfor opkrævet af Marbesol:

Sådan afbestiller du din reservation med ONLINE BETALING

FORSIKRING

Kunden og eventuelle andre godkendte førere er forsikret i henhold til bilforsikringspolicen. Der findes en kopi af denne på hvert Marbesol-kontor, hvor biler udlejes. Denne politik inkluderer civilretligt ansvar for beskadigelse af tredjepart som følge af drift og anvendelse af bilen.

Desuden dækkes beskadigelse af bilen som følge af kollision, utilsigtet brand eller hærværk, så længe følgende betingelser er overholdt:

Forsikringen dækker skader på hjul, vinduer, kobling, køretøjets bas, batteri, kran service, brændstoffejl og nøgletab. Disse dækninger og garantier er kun gyldige, hvis klienten overholder de betingelser, der er fastlagt ovenfor for køretøjets egne skader.

Kunden accepterer straks at underrette Marbesol i tilfælde af ulykker eller beskadigelse af udlejningsbilen samt straks at sende alle breve, referencer eller meddelelser i forbindelse med hændelsen til Marbesol og til fuldt at samarbejde med Marbesol og forsikringsselskabet i løbet af udredningen af forsvar i eventuelle erstatningskrav eller processer. Det er obligatorisk for kunden rettidigt at fremvise den samlede ulykkes- eller skadesrapport inden for maks. 24 timer efter hændelsen. Særligt i tilfælde af en ulykke skal kunden gøre følgende:

I tilfælde af brand, hærværk, tyveri eller hvis bilen forsvinder, accepterer kunden straks at underrette Marbesol med oplysningerne og indsende den relevante anmeldelse til myndighederne.

GODKENDTE AUTOSTOLE OG SELEPUDER TIL BØRN

Kunden skal orientere Marbesol om behovet for brug af obligatoriske fastholdelsesanordninger til børn under 3 år eller derover, der er under 150 cm i højden, ved betaling af det tilsvarende udlejningsgebyr, og før det fastgøres i bilen. Kunden er i alle tilfælde fuldt ansvarlig for montering af anordningen. Marbesol friholdes i alle tilfælde fra muligt ansvar for personskade eller beskadigelse af ejendom, der opstår som følge af kundens brud på forpligtelsen til at bruge obligatoriske fastholdelsesanordninger eller montering deraf, eller kundens misbrug eller eventuel mulig produktionsfejl af den nævnte anordning.

RET TIL ANNULLERING

Marbesol forbeholder sig ret til at annullere reservationen inden levering af køretøjet og / eller afslutte kontrakten på forhånd med øjeblikkelig virkning og uden kompensation til kunden i den henseende.

PERSONLIGE GENSTANDE

Marbesol er ikke ansvarlig for genstande, der bliver stjålet, glemt eller tabt i bilen.

SÆRLIGE BETINGELSER

De særlige betingelser vedhæftet denne udlejningsaftale skal accepteres og underskrives af kunden.

LOVGIVNING

Denne lejeaftale skal reguleres af og fortolkes i henhold til spansk lovgivning. Marbesol erklærer sin bestræbelse på at løse tvister i mindelighed. Hvis det ikke er muligt, skal alle tvister, der opstår mellem Marbesol og kunden, være underlagt retsområdet for det sted, hvor udlejningen blev påbegyndt.
Kunden kan indsende erstatningskrav eller klager til følgende adresse: Avenida Garcia Morato, 50, CP 29004, Malaga.

OVERSÆTTELSE

Oversættelse af disse vilkår og betingelser er kun til uformelle formål, og den specifikke ordlyd er ikke juridisk bindende. Kun den spanske version er gyldig.

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

I henhold til bestemmelserne i lov 15/1999, dateret den 13. december, om beskyttelse af personlige oplysninger, informerer vi dig om inkluderingen af dine personlige oplysninger i en fil ejet af New Cars Costa del Sol (Marbesol), der har til formål at udbyde tjenester i forbindelse med udlejning og/eller salg af biler. Vi informerer dig også om, at Marbesol har taget alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at garantere sikkerheden af personlige oplysninger og undgå, at de ændres, behandles eller tilgås uautoriseret, og under hensyntagen til det tekniske udstyrs tilstand, de gemte oplysningers natur og de risici oplysningerne udsættes for i henhold til bestemmelserne i den kongelige dekret 1720/2007, dateret den 21. december og godkendt af forordningsdekreten angående databeskyttelse. Vi beder desuden om tilladelse til at sende dig informerende meddelelser via post/fax/mail om produkter og tjenester udbudt af vores virksomhed. Bemærk, at dine oplysninger overføres i henhold til loven til statens retsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder for at forhindre kriminalitet og sikre national sikkerhed. Den registrerede kan til enhver tid udøve sin rettighed til adgang, berigtigelse, slettelse eller bestride sine oplysninger skriftligt til følgende adresse: Avda. García Morato, 50, Building Check Point, 29004 (Malaga) eller ved at sende en mail til marbesol@marbesol.com.

PRISLISTE FOR BESKADIGELSER:

Andre virksomheder
MARBESOL
ULYKKE
Bjærgningskøretøj fra 80€
Hjul/dæk fra 50€
Undervogn fra 800€
Vinduer fra 55€
Sidespejle fra 190€
Hjulkapsel fra 30€
Erstatningsbil
Tyveri Yderligere priser
Reparation af lakering fra 140€
Karrosseri fra 150€
NEDBRUD
Bjærgningskøretøj
Undervogn fra 800€
Vinduer fra 55€
Sidespejle fra 190€
Hjulkapsel fra 30€
Kobling fra 500€
Batteri fra 60€
Erstatningsbil
Lås fra 100€
xxx2NØGLER
Kopi fra 150€
Gratis nøglelevering fra 20€
HJÆLP
24h fra 30€

(*) Priser i euro

Senest opdateret: 22/12/2020
Marbesol tilbyder den bedste billeje service på Malaga lufthavn og i Marbella for turister og beboere på Costa del Sol.
Avenida del Comandante García Morato 28, Málaga, 29004, España.
952 234 916
952 234 915
rentacar@marbesol.com
Cookiepolitik | Juridisk advarsel | Ledige jobs | FAQ
© 2021 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916
We use third-party cookies not necessary for navigation with analytical purposes and statistics. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can change the configuration or obtain more information by consulting our Cookies policy